Χρέος της πολιτείας είναι να παρέχει ένα ισορροπημένο και όσο το δυνατό πιο άρτιο περιβάλλον για τα άτομα με αυτισμό ώστε να βοηθήσει στην ενσωμάτωση τους στην κοινωνία.

Ο αυτισμός είναι μία ισόβια και πολύπλοκη κατάσταση που περιβάλλεται από σιωπή. Χρέος της πολιτείας είναι να παρέχει ένα ισορροπημένο και όσο το δυνατό πιο άρτιο περιβάλλον για τα άτομα με αυτισμό ώστε να βοηθήσει στην ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μεθοδικότητα και σωστή προετοιμασία. Είναι αναγκαία η στήριξη των ατόμων με αυτισμό, των οικογενειών τους, των υπαρχουσών δομών υποστήριξης και η περεταίρω ενίσχυση τους σε όλα τα επίπεδα ώστε να μπορεί να γίνει μια κοινωνικά και επιστημονικά άρτια διαδικασία ένταξης.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο αυτισμός αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας συνολικά σε επίπεδα όπου το 1 στα 60 παιδιά έχει αυτισμό.

Στόχοι πρέπει να είναι: η δημιουργία, προαγωγή και αναβάθμιση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και Εκπαίδευσης, η ανάδειξη και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους, η προστασία τους, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του χώρου, η συνεργασία με άλλους φορείς, η διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων, που όλα αυτά έχουν σκοπό την ψυχική, κοινωνική και οικονομική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, για μια αξιοπρεπή και ευχάριστη ζωή.

Η πολιτεία οφείλει να δράσει πιο αποφασιστικά.

Το ζήτημα βρίσκεται ήδη κάτω από κοινοβουλετικο έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Facebook
Twitter
LinkedIn