Ανανέωση στη Βουλή με σύγχρονα μυαλά και νέες ιδέες

Οι προτάσεις νόμου που κατέθεσα έχουν στο επίκεντρο το συμφέρον των πολιτών