Η απόφασή µου να διεκδικήσω θέση στο κοινοβούλιο είναι ίσως η πιο σηµαντική της ζωής µου. Πιστεύω ότι η Κύπρος χρειάζεται µια αλλαγή. Αλλαγή νοοτροπίας, τρόπου λειτουργίας αλλά και προσώπων. Το πρώτο βήµα για την αλλαγή αυτή είναι η ανανέωση στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Οι συνέπειες της πανδηµίας αλλά και τα φαινόµενα διαφθοράς που παρατηρούνται, ενισχύουν ακόµη περισσότερο την ανάγκη για ανανέωση και εκσυγχρονισµό. H πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε προσωπικότητες µε τεχνοκρατική κατάρτιση, σύγχρονες και καινοτόµες ιδέες, αλλά και απαλλαγµένες από οποιαδήποτε ανάγκη για προβολή και προσωπική προώθηση.

Ο Δηµοκρατικός Συναγερµός µπορεί να αποτελέσει την εγγύηση για την επόµενη ηµέρα και τη µετάβαση στη σύγχρονη κοινωνία που όλοι θέλουµε. Μια κοινωνία συνοχής που λειτουργεί αρµονικά και προοδεύει σε κλίµα ασφάλειας.

Για να φτιάξουµε, όµως, την Κύπρο του µέλλοντος, µπροστάρηδες έχουν υποχρέωση να είναι οι νέοι και ικανοί άνθρωποι που µπορούν αρµονικά και συλλογικά να διασφαλίσουν το αύριο.

Αν καταφέρω, µε τη δική σας στήριξη, να εκλεγώ στο κοινοβούλιο, θα αφιερώσω όλες µου τις δυνάµεις ώστε να συµβάλω στην αναβάθµιση της πολιτικής και να βρούµε λύσεις στα καθηµερινά προβλήµατα και τα σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία και την πατρίδα µας.


Στόχος και επιθυµία µου είναι να συζητήσουµε και να προβληµατιστούµε µαζί, ανοικτά και ουσιαστικά, για τα ζητήµατα που µας απασχολούν όλους.

Μαζί να σχεδιάσουµε βιώσιµες και ρεαλιστικές λύσεις για την επόµενη ηµέρα.