Η προώθηση της αξιοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η χρηστή δημόσια διοίκηση δεν εξαντλούνται σε ένα νομοσχέδιο

Η προώθηση της αξιοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η χρηστή δημόσια διοίκηση δεν εξαντλούνται σε ένα νομοσχέδιο.

Είναι θέμα κουλτούρας και αντίληψης της πολιτικής.

Facebook
Twitter
LinkedIn