18 Νοεμβρίου – Η ομάδα συνταγματολόγων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποτελούν την Επιτροπή Βενετίας σε κοινή συνεδρία με την Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Μια ξεχωριστή ημέρα για το κοινοβούλιό μας, αφού η Επιτροπή της Βενετίας βρέθηκε στην Κύπρο και συνεδρίασε από κοινού με την Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η ομάδα συνταγματολόγων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποτελούν την Επιτροπή Βενετίας προσφέρει νομικές συμβουλές σε χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και ανταλλάξαμε ενδιαφέρουσες απόψεις για ζητήματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Ήταν χαρά και τιμή μου που προήδρευσα της συνεδρίασης.

Facebook
Twitter
LinkedIn