27 Οκτωβρίου – Ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου

Η ποιότητα Δημοκρατίας και η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την απονομή Δικαιοσύνης. Βασικό μέλημά μας, η ταχύτητα απονομής και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, προχωρούμε στην Ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, με αρμοδιότητες την εκδίκαση υποθέσεων που σήμερα βρίσκονται στα Επαρχιακά Δικαστήρια.

Μέσα από τη γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων, τις απλές διαδικασίες αλλά και την παροχή υπηρεσιών ψηλού επιπέδου, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και την καθιστούμε κέντρο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στη ΝΑ Μεσόγειο.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=396073385514192&id=106262547828612

Facebook
Twitter
LinkedIn