30 Σεπτεμβρίου – Προεδρεύουσα της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Στην Κύπρο, βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας είναι η οικογένεια. Αυτή ερχόμαστε να δυναμώσουμε μέσα από το νομοθετικό μας έργο.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται εντατικά τις ουσιαστικές βάσεις για τη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου. Διαζύγια, διατροφές, προστασία στέγης, περιουσιακά ζητήματα, οικογενειακή βία – όλα μπαίνουν σε μια σειρά με επιτάχυνση διαδικασιών, διαμεσολάβηση και στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Η αναθεώρηση της λειτουργίας του Οικογενειακού Δικαστηρίου προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών, κάνει πιο φιλική και αρμονική την επίλυση οικογενειακών διαφορών και βελτιώνει την ποιότητα Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης που απολαμβάνουν οι Κύπριοι.

Facebook
Twitter
LinkedIn