Χθες στην Επιτροπή Εργασίας συζητήσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της επ’ αμοιβή εργασίας και άσκησης των νέων μας.

Χθες στην Επιτροπή Εργασίας συζητήσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της επ’ αμοιβή εργασίας και άσκησης των νέων μας. Θεωρούμε ότι οι νέοι μας πρέπει να έχουν όλες τις ευκαιρίες να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν σωστά, αλλά την ίδια ώρα, εφόσον εργάζονται και προσφέρουν θα πρέπει ταυτόχρονα και να αμείβονται ανάλογα.
Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους μαθητές, τους φοιτητές αλλά και τους ασκούμενους πτυχιούχους νέους.
Ζητήσαμε από τον Υπουργό όπως άμεσα προχωρήσει με τις δικές του προτάσεις και ενέργειες έτσι ώστε αυτό το ζήτημα να ρυθμιστεί.
Είναι σημαντικό όπως άμεσα το ζήτημα αυτό της επ΄ αμοιβής άσκησης εργασίας λήξει.

Το έτος 2024 αποτελεί και Εθνικό έτος νεολαίας και θα πρέπει πολιτεία και θεσμοί να δείξουμε έμπρακτα ότι στηρίζουμε τους νέους. Να προωθήσουμε την ενεργή συμμετοχή τους, να βελτιώσουμε τις πολιτικές, να προωθήσουμε τη συμπερίληψη, να ενισχύσουμε την εκπαίδευση τους αλλά και ότι άλλο χρειάζεται για να ενισχύσουμε την νεολαία.

Facebook
Twitter
LinkedIn