Διακοινοβουλευτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τη διεθνή δικαιοδοσία τόνισα, με την παρέμβαση μου, τη σημασία της απόδοσης δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Στην Κύπρο γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία της απόδοσης Δικαιοσύνης σε διεθνές επίπεδο. 48 χρόνια μετά την παράνομη εισβολή της Τουρκίας, τα θύματα της βαρβαρότητας συνεχίζουν να ζουν με το τραύμα του πολέμου. Η απόδοση Δικαιοσύνης σε περιπτώσεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων που συνεχίζουν να αποτελούν πηγή ανησυχίας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αναγκαία και απαιτεί διεθνή προσέγγιση».

Διεκδικούμε ένα πιο δίκαιο παρόν και ένα καλύτερο μέλλον εντός και εκτός Κύπρου.

Facebook
Twitter
LinkedIn