Δήλωση για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Θέση μας είναι πως οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα έπρεπε να στηριχθούν περισσότερο από το 5% που εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση.

Αυτό είπαμε κατά τις συζητήσεις του προϋπολογισμού πέρσι, το ίδιο είπαμε και σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας, στη συζήτηση του θέματος που είχαμε εγγράψει στη Βουλή.
Η ακρίβεια επηρεάζει όλους, αλλά επηρεάζει αναλογικά περισσότερο τις πολυμελείς οικογένειες. Τούτο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση.
Δυστυχώς και σήμερα, η κυβέρνηση φαίνεται να επιμένει στη μικρή και ισοπεδωτική αύξηση του 5%.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, έχοντας υπόψη την ανάγκη στήριξης της οικογένειας αλλά και το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, θα επιμένει να γίνει αντιληπτό από την Εκτελεστική Εξουσία η αναγκαιότητα για στήριξη των τρίτεκνων και πολυτέκνων οικογενειών.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε μια δίκαιη αύξηση.

Facebook
Twitter
LinkedIn