Φωτεινή Τσιρίδου: Το δημόσιο συμφέρον υπερτερεί του ατομικού

Σύνετευξη στην Εφημερίδα Λεμεσού με την Αναστασία Λοΐζου

Η δικηγόρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας Φωτεινή Τσιρίδου μίλησε στη «Λεμεσός», εκφράζοντας την ευαρέσκεια της για τις δύο πρόσφατες σημαντικές επιτυχίες στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ) και την σημασία τους τόσο στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, όσο και για την ανάπτυξη και την έξωθεν καλή εικόνα της πόλης μας.

«Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής που ενέχουν μεγάλη στρατηγική σημασία και είναι σημαντικό που προχωρούν άμεσα. Ως νομικός και δικηγόρος που χειρίζεται τις προσφυγές αυτές, έχω την άποψη ότι το Συμβούλιο εφάρμοσε τον νόμο και τις νενομισμένες διαδικασίες και πρακτικές στην λήψη των αποφάσεων αυτών, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον. Ιδιαίτερα όμως, εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί καταφέραμε, ως δικηγόροι, να κοινοποιήσουμε και να μεταφέρουμε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών τη μέγιστη αναγκαιότητα όπως προχωρήσουν τα εν λόγω έργα και αυτό παρά την συνήθως ακολουθούμενη προσέγγιση σε τέτοιες περιπτώσεις με την οποία τα υπό αναφορά έργα να μπαίνουν στο ψυγείο, μέχρι την εξέταση από την ΑΑΠ της ουσίας της προσφυγής του αποτυχόντος προσφοροδότη», τόνισε.

Στη συνέχεια, η κα. Τσιρίδου υπογράμμισε ότι «παρά την προαναφερόμενη συνήθη πρακτική με βάση τη νομολογία, στη δική μας περίπτωση, η ΑΑΠ αποδέχθηκε τη θέση μας ότι το δημόσιο συμφέρον υπερτερεί του ατομικού συμφέροντος, δημόσιο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται καλύτερα από την έγκαιρη ανάθεση των έργων, χωρίς να πρέπει να περιμένουμε την εκδίκαση των προσφυγών των αποτυχόντων προσφοροδοτών. Ειλικρινά, πιστεύω ότι οι θετικές επιπτώσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε κατά την εκδίκαση του αιτήματος για έκδοση προσωρινού διατάγματος, είναι βαρύνουσας σημασίας».

Σε σχέση με την υπό αναφορά σύμβαση η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή, η δικηγόρος του ΣΑΛΑ ανέφερε πως «η υλοποίηση της σύμβασης θα έχει θετικό αντίκτυπο σε πάρα πολλούς τομείς. Πρωτίστως, θα διασφαλιστεί η συνέχιση και η διατήρηση της άριστης ποιότητας των επεξεργασμένων νερών του σταθμού για τα επόμενα χρόνια και η ασφαλής επαναχρησιμοποίησή τους στην γεωργία, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Παράλληλα, θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση σημαντικού αριθμού από το έμψυχο δυναμικό του ΣΑΛΑ, το οποίο θα παρέμενε καθηλωμένο σε ένα έργο για το οποίο απαιτείτο εξειδικευμένη γνώση από Εργολάβο. Αντίθετα, τώρα θα μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και αποδοτικότερα στις διαφορετικές και πολλές ανάγκες του Οργανισμού, που εξ όσον γνωρίζουμε είναι μεγάλες. Διασφαλίζεται, επιπρόσθετα, με την απόφαση της ΑΑΠ, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Οργανισμού, αξίας πολλών εκατομμυρίων, μέσω της ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο, ο οποίος αποδεδειγμένα και εκ προοιμίου διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία σε τέτοιου είδους συμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. Βεβαίως, όπως αναφέρω πιο πάνω, διασφαλίζεται το περιβάλλον μέσω της πολύ καλής ποιότητας του επεξεργασμένου νερού και επίσης η συμμόρφωση του Συμβουλίου με την σχετική Άδεια Απόρριψης που εκδίδεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος».

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι με τη συνέχιση της διαδικασίας και την εμπλοκή ιδιώτη εργολάβου ξεπερνιέται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να προκύψει και αφορά σοβαρά εργασιακά ζητήματα, με το κόστος για το κράτος να είναι ανυπολόγιστο.

Η δεύτερη προσφυγή την οποία κέρδισε πρόσφατα μετά από την θετική απόφαση της ΑΑΠ, για συνέχιση τη υλοποίησης του έργου, αφορά την Σύμβαση για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του νέου Αντλιοστασίου Ζ, δυτικά του Νέου Λιμανιού Λεμεσού. Όπως είναι σε όλους γνωστό, η εν λόγω περιοχή αποτελεί ίσως την πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή της Κύπρου, με επενδύσεις εκατοντάδων εκ. ευρώ, τόσο σε τεράστια δημόσια έργα, όπως είναι ο κάθετος δρόμος του Νέου Λιμανιού, συνολικού κόστους περί τα 60 εκ. ευρώ περίπου, ο δυτικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ, το υπό αναφορά αντλιοστάσιο, καθώς επίσης και οι τεράστιες ιδιωτικές επενδύσεις, όπως είναι το καζίνο, το μεγάλο πολυκατάστημα (shopping centre) My Mall με επενδύσεις εκατοντάδων εκ. ευρώ, όπως επίσης και άλλες μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις.

Η κα Τσιρίδου εξέφρασε την ικανοποίησή της που «λήφθηκαν πολύ σοβαρά υπόψη και οι κίνδυνοι που υπάρχουν, να εκτεθεί η χώρα μας μπροστά στους χρηματοδότες των έργων του δημοσίου, αλλά και στους ιδιώτες επενδυτές, που ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις και στα κίνητρα που παρέχει η Κυβέρνηση, επένδυσαν και συνεχίζουν να επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής στην εν λόγω περιοχή».

Περαιτέρω, σημείωσε ότι «τα αποχετευτικά έργα χρηματοδοτούνται όχι μόνο από εθνικούς πόρους, αλλά και από διάφορους επίσημους χρηματοδοτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως, είναι ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και η ΤΑΣΕ (Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης) και επομένως οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων του δημοσίου, όπως είναι το συγκεκριμένο, δε δημιουργούν καλές εντυπώσεις στους Φορείς αυτούς για τη χώρα μας».

Τέλος, ανέφερε ότι θα πρέπει ως Πολιτεία να μελετήσουμε σοβαρά το ζήτημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής λόγω της γραφειοκρατίας και για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η καταχώρηση προσφυγών κατά των αποφάσεων, ανάθεση έργων υποδομής πολύ σημαντικών για το δημόσιο συμφέρον.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn