Η Κύπρος του αύριο

Η κοινωνική πρόνοια είναι αναπόσπαστο κομμάτι του DNA του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το Σχέδιο η Κύπρος – του αύριο βάζει τις βάσεις για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς αποκλεισμούς. Ένα κράτος ικανό να στηρίξει τους πολίτες του μέσα από: 

– Ριζοσπαστικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις 

– Μέτρα στήριξης για την Τρίτη Ηλικία 

– Στήριξη πολιτών με αναπηρίες ή αναπτυξιακές διαταραχές 

– Υποστήριξη ειδικών κατηγοριών πληθυσμού 

– Στήριξη των οικογενειών 

Με μεγάλη ικανοποίηση παρευρέθηκα στον απολογισμό της δεκαετούς διακυβέρνησης που ξεκίνησε με το πρώτο αυτό κεφάλαιο της υποχρέωσης της Πολιτείας να οικοδομήσει ένα πραγματικό Κράτος Πρόνοιας χωρίς αποκλεισμούς. 

Καθημερινά δημιουργούμε μέλλον! 

Facebook
Twitter
LinkedIn