Η κυβερνοασφάλεια ως προαπαιτούμενο ανάπτυξης για την Κύπρο

Οι πρόσφατες καταγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚινΑλ και Ευρωβουλευτή της Ελλάδας για απόπειρα παγίδευσης και παρακολούθησης του τηλεφώνου του, μέσω του προγράμματος Predator, φέρνει στην επιφάνεια μια πολύ σημαντική παράμετρο για την αναπτυξιακή πορεία και στρατηγική της Κύπρου. Δεν νοείται σύγχρονη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ψηφιακό μετασχηματισμό κράτους και επιχειρήσεων. Και για να γίνει αυτό, προαπαιτούμενο είναι η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοανθεκτικότητα.

Κάθε χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας κράτους και επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο, δημιουργώντας διαδικασίες, πρωτόκολλα και εργαλεία που εξασφαλίζουν την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον. Τα data, ο χρυσός της εποχής μας όπως λέγεται συχνά, αποτελούν μόνο ένα πεδίο εφαρμογής όλων των παραπάνω. Ένας άλλος, ο βασικότερος, είναι οι λειτουργίες του κράτους -και άρα η ίδια του η ύπαρξη-. Σκεφτείτε μόνο μια κυβερνοεπίθεση στα συστήματα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού μιας χώρας την περίοδο του καλοκαιριού. Ή στα δίκτυα μεταφορών, ή ακόμη και στα συστήματα Υγείας.

Η Κύπρος έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει σε αυτόν τον νέο κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας. Η πρόσφατη επιτάχυνση της συνεργασίας με γειτονικές χώρες της ΝΑ Μεσογείου ενίσχυσε την τεχνογνωσία της χώρας μας και δημιούργησε διμερείς διαύλους ανταλλαγής πληροφοριών σε έργα κοινού ενδιαφέροντος. Οι προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης απαιτούν συμπράξεις, συγκλίσεις και συνεχείς προσαρμογές στις εξελίξεις.

Η δημιουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής κουλτούρας δεν μπορεί να περιμένει

Η κυβερνοασφάλεια είναι παράγοντας εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή – γι’ αυτό και βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας. Από τους πόρους που διαθέτει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθούν και έργα σχετικά με τον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και αγορών, αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της Κύπρου και παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη χώρα μας.

Η Κύπρος, ωστόσο, έχει και έναν πιο ευρύ ρόλο να επιτελέσει. Πρέπει να επεκταθούμε πέρα από τα γεωγραφικά μας όρια. Με τα παγκόσμια έσοδα από το 5G να εκτιμώνται σε 225 δισ. € το 2025, οι τεχνολογίες 5G αποτελούν βασικό μοχλό για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά και η κυβερνοασφάλειά τους είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ. Είναι ψηφιακό και πρέπει να το κάνουμε ασφαλές.

Facebook
Twitter
LinkedIn