Η σεξουαλικη παρενόχληση και η παρενόχληση πρέπει να ορίζεται ως διακριτό και ξεχωριστό πειθαρχικό παράπτωμα στους χώρους εργασίας.

Το θεσπίσαμε ήδη ως τέτοιο στη δημόσια υπηρεσία. Σήμερα προχωρησαμε σε σχέση με τα σώματα ασφαλείας, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. 

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η πρακτική ενδυνάμωση της φωνής των θυμάτων που κατά κύριο λόγο είναι γυναίκες, θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, που νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν και να καταγγείλουν τέτοιες συμπεριφορές. 

Δίνουμε φωνή στα θύματα και το μήνυμα ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα γίνονται αποδεκτά σ’αυτή την κοινωνία. 

Facebook
Twitter
LinkedIn