Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού

Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο. Προστατεύει το κοινωνικό κράτος και αποτελεί μια δίκαιη χρυσή τομή που βοηθά εργοδότες και εργαζομένους να δουλεύουν από κοινού για την παραγωγή υπεραξίας για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.  

Ως μέλος της Επιτροπής Εργασίας, συγχαίρω όσους συμμετείχαν στις πολύπλευρες και πολύμηνες διαβουλεύσεις και κατάφεραν, με συναίνεση, να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα.  

Facebook
Twitter
LinkedIn