Η τηλεργασία, ως μια μορφή εργασίας που εκμηδενίζει τις αποστάσεις και εκμεταλλεύεται τη χρήση της τεχνολογίας, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στον εργασιακό τομέα.

Δεν υπάρχει ακόμα το νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τους όρους μιας τέτοιας ρύθμισης σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Θεωρούμε ορθό όπως το νομοσχέδιο καλύπτει τον ιδιωτικό τομέα όπως επίσης τους οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν οι συνεδριάσεις της επιτροπής εργασίας και ζητήσαμε τον συντονισμό των υπουργείων για να επιτευχθεί.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, που είχαμε εξαρχής προωθήσει αυτή την πρωτοβουλία, επιθυμούμε το πλαίσιο αυτό να είναι επωφελές και ευεργετικό για όλες τις πλευρές, τόσο για τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους.

Facebook
Twitter
LinkedIn