Πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου

Σήμερα παρουσίασα στην Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας την πρόταση νόμου που κατέθεσα για τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου για διόρθωση πρακτικών και διαδικαστικών προβλημάτων σε περιπτώσεις εκκαθαρίσεων εταιριών.  

Σκοπός της πρότασης μου είναι να αποφορτίσει τα δικαστήρια και τη δικαιοσύνη από αχρείαστες αιτήσεις, το Τμήμα Αφερεγγυότητας του υπουργείου από επιπρόσθετο φόρτο εργασίας αλλά και να αποφύγει επιπλέον έξοδα και κόστος για τους εμπλεκόμενους.  

Με την σχετική πρόταση παρέχεται η δυνατότητα να διορίζεται σύμβουλος αφερεγγυότητας ως εκκαθαριστής κατά την έκδοση του διατάγματος εκκαθάρισης από το Δικαστήριο, αντί της υφιστάμενης πρόνοιας που προβλέπει ότι ο επίσημος παραλήπτης διορίζεται αυτόματα ως εκκαθαριστής και για να διοριστεί άλλος σύμβουλος ως τέτοιος θα πρέπει να ακολουθηθεί άλλη ξεχωριστή διαδικασία. 

Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς καλωσόρισαν τη φιλοσοφία της σχετικής πρότασης νόμου. 

Η καλύτερη και γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης χρειάζεται καθημερινές παρεμβάσεις, σαν κι’αυτή, σε όλα τα επίπεδα. 

Facebook
Twitter
LinkedIn