Πρωτοβουλία δημιουργίας Μουσείου Παγκόσμιας Φυσικής Ιστορίας με τη συλλογή Τσιρίδειου Ιδρύματος