Τηλεοπτική φιλοξενία PlusTV Πρωτοβουλία δημιουργίας Μουσείου Παγκόσμιας Φυσικής Ιστορίας στη Λεμεσό