15 Δεκεμβρίου – Πρόταση Νόμου Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για την επιτάχυνση & τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για τα μεγάλα δημόσια έργα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλα Έργα Δημοσίου και Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Αλλαγές Νομοθεσίας για επιτάχυνση και εκσυγχρονισμό  διαδικασιών

Εγκρίθηκε σήμερα (15/12) από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού και οδηγείται προς κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Πρόταση Νόμου (της Αναπληρώτριας Προέδρου της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  και μέλους (Συντονίστριας ΔΗΣΥ) της Επιτροπής Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων, Βουλεύτριας Λεμεσού, Φωτεινής Τσιρίδου), η οποία αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης μεγάλων έργων του Δημοσίου και παράλληλα επιταχύνει τις διαδικασίες εξέτασης προσφυγών από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Πιο συγκεκριμένα η Πρόταση Νόμου εισαγάγει νέα πρόνοια, η οποία θέτει προϋποθέσεις για έκδοση Διατάγματος διακοπής εκτέλεσης έργου, σε περίπτωση προσφυγής, εκτός και αν ο φορέας που διεκδικεί Διάταγμα παγώματος έργου, καταβάλει εγγύηση που θα καθορίζεται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και αναλογικά με τις ρήτρες προκαθορισμένης ζημιάς που βρίσκονται στο συμβόλαιο ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου.

Αυτό ουσιαστικά εξυπηρετεί τέσσερεις σκοπούς:

Α/ Αποφυγή κακόβουλων και αυθαίρετων προσφυγών και αιτημάτων έκδοσης Διαταγμάτων μπλοκαρίσματος του έργου,

Β/ Την αποδεδειγμένη πλέον (μέσω εγγύησης) οικονομικής ικανότητα αυτού που προχωρεί ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σε προσφυγή και έκδοση διατάγματος ότι μπορεί οικονομικά να αντεπεξέλθει για την ανάληψη ή/και ολοκλήρωση του έργου,

Γ/ Την ευθυγράμμιση των διαδικασιών για έκδοση προσωρινών μονομερών Διαταγμάτων που ισχύουν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που εξετάζονται από τα Δικαστήρια με τις διαδικασίες που τώρα ισχύουν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών σχετικά με την έκδοση Διαταγμάτων διακοπής έργων, και

Δ/ Την αποφυγή καθυστερήσεων και κατ’ επέκταση οικονομικών επιβαρύνσεων εις βάρος του Κράτους και κατ’ επέκταση του φορολογούμενου πολίτη για κοινωφελή μεγάλα έργα.

Επιπλέον, η Πρόταση Νόμου, θέτει ακόμη μια αλλαγή, η οποία στόχο έχει το «ξεμπλοκάρισμα» της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών από τις μαζικές προσφυγές για διάφορα δημόσια έργα. Σήμερα ισχύει πως για κάθε έργο πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ, η ΑΑΠ έχει δικαίωμα να εξετάσει προσφυγή, σε αντίθεση δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία προνοεί πως προσφυγές θα πρέπει να εξετάζονται για Έργα πέραν των 5εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα σήμερα η ΑΑΠ να κατακλύζεται με προσφυγές, που θα μπορούσε να εκδικάζει το Διοικητικό Δικαστήριο, και κατ’ επέκταση να παρατηρούνται χρονοβόρες διαδικασίες και μεγάλες καθυστερήσεις εις βάρος του Δημοσίου και του φορολογούμενου. Ωστόσο, λόγω μεγεθών και των χαρακτηριστικών της κυπριακής οικονομίας και επειδή το όριο των 5εκ ευρώ θα απέκλειε από δυνατότητα προσφυγής σημαντική μερίδα έργων, η Πρόταση Νόμου θέτει το όριο στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η Πρόταση Νόμου της κα Τσιρίδου θα κατατεθεί με βάση τις διαδικασίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

15/12/21

Facebook
Twitter
LinkedIn