7 Οκτωβρίου – Οικογενειακό δίκαιο και διαζύγια

Στην Κύπρο, βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας είναι η οικογένεια. Αυτή ερχόμαστε να δυναμώσουμε μέσα από το νομοθετικό μας έργο, βάζοντας τις ουσιαστικές βάσεις για τη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα προστατεύσει αποτελεσματικότερα τα δικαιώματα των πολιτών και ιδίως των παιδιών.

Κάνουμε πιο ανθρώπινη και πιο φιλική τη διαδικασία επίλυσης οικογενειακών διαφορών, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεχίσουν αρμονικά τις ζωές τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn