Ένας χρόνος στο Κοινοβούλιο

Ένας χρόνος στο Κοινοβούλιο.

Στόχος μου να πολιτευτώ κάνοντας πράξεις τα όσα διακηρύττουμε για το ευρύτερο καλό.

Βρείτε εδώ απολογισμό της κοινοβουλευτικής, πολιτικής και κοινωνικής μου δράσης.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn