Η πρόταση νόμου που κατέθεσα για την τροποποίηση του Περί Εταιριών Νόμου υπερψηφίστηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η πρόταση νόμου που κατέθεσα για την τροποποίηση του Περί Εταιριών Νόμου υπερψηφίστηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Επιτάχυνση Δικαιοσύνης
Αποφόρτιση δικαστηρίων
Πάταξη γραφειοκρατίας
Βελτίωση λειτουργίας της κρατικής μηχανής

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για την εποικοδομητική τους στάση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου για τον αποτελεσματικό χειρισμό.

Τα θετικά σχόλια των συναδέλφων κατά την ψηφοφορία επιβεβαιώνουν την ανάγκη βελτιωτικών κινήσεων στο υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Facebook
Twitter
LinkedIn