Κάθε επίσκεψη του Γιώργου Νταλάρα στην Κύπρο αποτελεί γεγονός

Κάθε επίσκεψη του Γιώργου Νταλάρα στην Κύπρο αποτελεί γεγονός. Στα πλαίσια αυτά, ήταν για μας στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, μεγάλη χαρά να έχουμε μια όμορφη και εποικοδομητική συνάντηση μαζί του.

Ως διαχρονικός πρεσβευτής του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής “Αμερίκος Αργυρίου” μας μετέφερε την αύρα του και τη στήριξη του στον σκοπό που εδώ και 35 χρόνια ο θεσμός αυτός υπηρετεί.

Facebook
Twitter
LinkedIn