Ενημερωμένοι πολίτες, δικηγόροι που λειτουργούν μέσα σε πλαίσιο, μεταρρυθμίσεις για ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης

Ενημερωμένοι πολίτες, δικηγόροι που λειτουργούν μέσα σε πλαίσιο, μεταρρυθμίσεις για ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό είναι το τρίπτυχο που θα κάνει την Κύπρο να βελτιώσει τον τομέα της Δικαιοσύνης.

Πολλές φορές η άγνοια οδηγεί σε παρεξηγήσεις για αυτό η συζήτηση στις Αιχμές ήταν σημαντική για να εξηγήσουμε πώς ορίζεται η δικηγορική αμοιβή για τις νομικές υπηρεσίες και το πλαίσιο συμφωνίας δικηγόρου-πελάτη.

Facebook
Twitter
LinkedIn