Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα ως ομιλήτρια στο συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI)

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα ως ομιλήτρια στο συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) με θέμα «Ο ρατσισμός στην κυπριακή κοινωνία: τοπικές ιδιαιτερότητες & ευρωπαϊκό πλαίσιο» και στο πάνελ «Πολιτικά Κόμματα και Ρατσισμός: Από την υψηλή πολιτική στην καθημερινότητα».

Σε γενικές γραμμές, η Κύπρος συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την αντιμετώπιση του ρατσισμου. Η νομοθεσία περί δικαιωμάτων και ισότητας έχει σημειώσει πρόοδο.
Οι προκλήσεις τωρα περιλαμβάνουν:

    • Την ανάγκη για ενίσχυση της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στην κοινωνία προκειμένου να αυξηθεί η συνείδηση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων.
    • Την ενίσχυση των θεσμών που αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους καθώς και
    • Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών παρακολούθησης.
    • Τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που απορρίπτει τέτοια φαινόμενα.

Facebook
Twitter
LinkedIn