Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών που μελετήσαμε σήμερα περιλαμβάνει έργα εκατομμυρίων ευρώ που ξεκίνησαν από τη διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ και μας ικανοποιεί που το αρμόδιο Υουργείο προχωρεί να υλοποιήσει

Στόχος όμως πρέπει να είναι,

-να προχωρούν και να ολοκληρώνονται με βάση τους σχεδιασμούς και τις πρόνοιες των συμβάσεων επειδή δυστυχώς κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο παρατηρούμε καθυστερήσεις που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση σοβαρά υπόψη.

-η κυβέρνηση να αποφασίσει, πέραν από τα έργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, που αποτελούν έργα της προηγούμενης διακυβέρνησης, ποια άλλα προτίθεται να σχεδιάσει.

Να τονίσουμε επίσης ότι από τον προϋπολογισμό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι χωρίς το κράτος να πληρώσει ούτε ένα σεντ για να έχουμε σύγχρονα αεροδρόμια, από το 2006 έχουμε εισπράξει 844 εκατ., ευρώ, πολιτικές που υλοποίησε ο ΔΗΣΥ.

Σε σχέση με το λιμάνι Λεμεσού μας ικανοποιεί ότι από τη μεγάλη μεταρρύθμιση της εμπορικοποίησης του λιμανιού Λεμεσού από το 2017 μέχρι και το 2023 έχουμε εισπράξει ως κράτος €364,1 εκ ευρώ και βλέπουμε πολύ θετικά τη σημείωση του υπουργείου ότι οι ιδιώτες διαχειρίζονται το λιμάνι με υψηλούς ρυθμούς απόδοσης, ενώ έχουν ήδη προβεί σε διάφορες επενδύσεις, είτε αυτές αφορούν εξοπλισμό, ηλεκτρονικά συστήματα αλλά και ανθρώπινο δυναμικό.

Ωστόσο, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της μεταρρύθμισης αυτής, αναμένουμε από την κυβέρνηση να εξεύρει τον τρόπο να πέτυχουμε την έναρξη του διαμετακομιστικού εμπορίου λαμβανομένου υπόψη και ότι οι υποδομές εκ μέρους του διαχειριστή είναι έτοιμες.

Σε σχέση με το κυκλοφοριακό, που αποτελεί μάστιγα της καθημερινότητας των πολιτών, ζητήσαμε ως ΔΗΣΥ να γίνουν περισσότερα για να απαμβλυνθεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των συμπολιτών μας αλλά και για να μην χάνονται τόσες εργατοώρες με αυτό τον τρόπο μέσα στους δρόμους.

Αναφορικά με την πράσινη πολιτική ζητήσαμε όπως επισπευσθούν οι ενέργειες της κυβέρνησης με γνώμονα της ηλεκτροκίνηση, την ανανέωση του στόλου μας, έτσι ώστε να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Facebook
Twitter
LinkedIn