Στα πλαίσια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έθεσε στο επίκεντρο τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε

Στα πλαίσια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έθεσε στο επίκεντρο τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε με πρώτη το μέλλον της Οικονομίας μας και τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν.

Οι προβληματισμοί και οι παρεμβάσεις θα μετουσιωθούν σε προτάσεις πολιτικής.

Με ολοκληρωμένες προτάσεις και εισηγήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της οικονομίας, με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, την οικοδόμηση ενός αειφόρου μέλλοντος, ενός ψηφιακού και αποτελεσματικού κράτους, με αξιοποίηση κάθε προοπτικής για πράσινη ενέργεια και κοινωνική συνοχή.

Facebook
Twitter
LinkedIn