Οι πολιτικές της κυβέρνησης για το επίδομα τέκνου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες της διευρυμένης ακρίβειας και των υψηλών επιτοκίων.

Επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι, ως παράταξη, θεωρούμε ως μια από τις κύριες προτεραιότητές του την ουσιαστική στήριξη των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές, κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Απαιτείται ολιστική μεταρρύθμιση του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας προς δύο κατευθύνσεις:

🔵την ουσιαστική αύξηση της στήριξης των οικογενειών, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, και
🔵τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων που να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, έτσι ώστε να στηριχτούν περισσότερες οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Υπενθυμίζουμε επίσης την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για το οικογενειακό αφορολόγητο εισόδημα που στηρίζει τις οικογένειες που ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι χαμηλόμισθος. Το «Οικογενειακό Εισόδημα» είναι ένα πιο δίκαιο σύστημα που έχει στόχο να καταπολεμήσει τις ανισότητες και να στηρίξει την οικογένεια. μεγαλώνοντας το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα και καταπολεμώντας συνάμα και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας.

Είναι με τέτοιες πολιτικές που παράλληλα θα αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που προέρχονται από την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας.

Facebook
Twitter
LinkedIn