Η σεξουαλικη παρενόχληση η κακοποίηση είναι μέρος των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που δυστυχώς είναι βαθιά ριζωμένες.

Χαρακτηριστική η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι χρειαζόμαστε 300 χρόνια για να φθάσουμε την πλήρη και ουσιαστική έμφυλη ισότητα.

Στους χώρους εργασίας η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα ακόμη φαινόμενο που οι γυναίκες βιώνουν δυσανάλογα και το οποίο πηγάζει από βαθιά ριζωμένες ανισότητες και τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων ενός ατόμου, δημιουργεί ένα ανασφαλές και εχθρικό περιβάλλον εργασίας. Αυτό το περιβάλλον δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτό.

Με βάση τη νομοθεσία που ισχύει στην Κύπρο, οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης, που παραβιάζει την αξιοπρέπεια του ατόμου, αποτελεί σεξουαλική παρενόχληση.

Για όλα τα πιο πάνω η Βουλή έκρινε οτι τα αδικήματα αυτά πρέπει να ορίζονται ως διακριτά και ξεχωριστά πειθαρχικά παραπτώματα στους χώρους εργασίας. Η επιτροπή Νομικών προχωρεί στη ρύθμιση αυτή και στα σώματα ασφαλείς, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση της δημόσιας υπηρεσίας.

Facebook
Twitter
LinkedIn