Συνάντηση με Ερευνήτριες του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Δε θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο “ποδαρικό” στο νέο πολιτικό γραφείο μου από το σημερινό!

Εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών με νεαρές ερευνήτριες για θέματα έρευνας και καινοτομίας αλλά και για όλα αυτά που απασχολούν τη νέα γυναίκα. Η καλύτερη έμπνευση αλλά και χρήσιμη πρώτη ύλη για τις επόμενες παρεμβάσεις στη Βουλή.

Facebook
Twitter
LinkedIn