Το ΧΑΚ ως διαφανής μηχανισμός επενδυτικής ανάπτυξης

Η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλείται να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς για τον επενδυτικό κόσμο.

Η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλείται να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς για τον επενδυτικό κόσμο.

Η υγειονομική κρίση συνεχίζει να προκαλεί οικονομικές μεταβολές που η πλήρης έκτασή τους είναι δύσκολο να προβλεφθεί, ενώ οι εξελίξεις που προκύπτουν μετά την ανισορροπία που έχει προκαλέσει το Brexit στο παγκόσμιο οικονομικό οικοδόμημα δημιουργούν νέα δεδομένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ΧΑΚ υλοποιεί τον στρατηγικό σχεδιασμό του και πορεύεται προς την αποκρατικοποίησή του με βάση τη μελέτη που έχει εγκριθεί και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

Με τους εγνωσμένης αξίας συμβούλους που θα επιλεγούν, ώστε στη συνέχεια να υλοποιηθεί το βασικό κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού, το ΧΑΚ θα αποκτήσει προστιθέμενη αξία και ποιοτική αναβάθμιση.

Η ουσιαστική αναζωογόνηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η ενίσχυση του ρόλου του ΧΑΚ και η εξασφάλιση νέων κεφαλαίων που θα επιτρέψουν την παροχή ρευστότητας στις παραγωγικές επενδύσεις της χώρας μας αποτελούν βασικούς στόχους της διοίκησης του Χρηματιστηρίου, η οποία εγγυάται την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή.

Εργαζόμαστε για ένα ΧΑΚ που θα βελτιώνει το περιβάλλον της εθνικής μας οικονομίας μέσα από την κυπριακή κεφαλαιαγορά και θα δημιουργεί ευκαιρίες για αποδοτικές επενδύσεις και ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας.

Εργαζόμαστε για ένα ΧΑΚ ασφαλές, φερέγγυο και βιώσιμο.

Εργαζόμαστε για ένα ΧΑΚ σύγχρονο και ισχυρό που θα υποστηρίξει την επανεκκίνηση της οικονομίας και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επόμενη ημέρα.

Η Κύπρος έχει έναν στρατηγικό στόχο: να διαδραματίσει έναν περιφερειακό ρόλο στο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Για να γίνει αυτό, μια σύγχρονη χρηματιστηριακή αγορά είναι αναγκαία συνθήκη. Το ΧΑΚ, ανταποκρινόμενο πλήρως στις νέες συνθήκες, προσαρμόζει διαρκώς τις αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες του, για να εξυπηρετεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των συντελεστών της Αγοράς.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται γεμάτο προκλήσεις. Οι επενδυτές που έχουν επιλέξει ήδη ή θα επιλέξουν στο μέλλον την Κύπρο γνωρίζουν ότι το ΧΑΚ είναι ένας διαφανής μηχανισμός οικονομικής και επενδυτικής ανάπτυξης που λειτουργεί με επάρκεια και με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Facebook
Twitter
LinkedIn