Επίσκεψη στο Κυπριακο Ναυτικό Επιμελητήριο στη ναυτιλιακή πρωτεύουσα, τη Λεμεσό.

Ως Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Κυπριακο Ναυτικό Επιμελητήριο στη ναυτιλιακή πρωτεύουσα, τη Λεμεσό. 

Αδιαμφισβήτητη η πολύπλευρη δράση και συμβολή του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου τις τελευταίες 3 δεκαετίες προς τη σταθερή ανάπτυξη του κλάδου της ναυτιλίας. 

Ευχαριστούμε τον φίλο Thomas Kazakos για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για το διαχρονικά εξαιρετικό έργο που επιτελεί με την ομάδα του για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn